کوله پشتی
و این نه آغاز است و نه حتی پایان ماجــــــــــــــــــــرای ما....
 
٢٧ بهمن ۱۳٩٢ :: ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ :: نويسنده : queen B

بعد از چند شب بیخوابی دیشب یا بهتره بگم صبحی ساعت 4:30 بود که خوابم برد اونقدر بیخوابی این چند وقت زیاد بود که صبح نتونستم بیدار بشم همسرجان هم که جدیدا اصلا نیست کار جدیدش که باعث شده یه شب درنمیون نباشه دیشب هم نبود. خلاصه که به شدت خواب بودم حتی یادمه وسط یه خواب بودم که صدای زنگ در آپارتمان رو شنیدم اونم چندبار پشت سرهم. اونقدر بد از خواب پریدم که نمیدونستم کجام الان چه سالی اصلا من کیم تو کی هستی! اوضام خیلی ناجور بود. بعد لباس درست و درمون هم تنم نبود فقط از جام بلند شدم برم ببینم کیه دستش رو گذاشته رو زنگ یذره داد بزنم سرش وسط همین داستان یهو متوجه شدم صدای کلید تو در انداختن میاد در چند ثانیه مغزم به این نتیجه رسید خوب احتمالا همسره میخواد بیادتو ولی کلید پشت دره! اصلا هم تو ذهنم نبود گفته بود تا بعدازظهر نمیام.

صدای کلید که اومد مغزم حتی به خودش زحمت نداد که از چشمی نگاه کنه در و باز کردم حتی منتظر ورود همسر نشدم رفتم. که یهو صدای ببخشید شنیدمعصبانی

فقط درو بستم مغزم تازه کارافتاد یا خدا یعنی کی بود در و باز کردم منو دید با اون وضعیت بدون لباسی خاک به سرم...

سریع لباس پوشیدم دوباره رفتم دم در گفتم بله که یه آقا مسن کلید به دست گفت ببخشید اشتباه اومدم جالب کلیدشم گرفته بود بالا که انگار که بخواد راستگویش رو بهم ثابت کنه.

تنها کاری که کردم و از دستم برمیومد این بود که درو با شدت تمام تو صورتش ببندم.فکر کنم صدای در تا چندتا بلوک اونورتر هم رفت! یعنی شوکه بودما از اون موقع هی دارم فکر میکنم یعنی منو با اون وضعیت دیده خدا کنه ندیده باشه

بعد الان متوجه شدم این واحد روبه رویی ما خالیه دو تا آقا اومده بودن ببیننش که یکیشون همون آقای مذکور بود از تو چشمی در داشتم نگاه میکردم. دلم میخواست درو باز کنم بگم مردک واحد روبه رویی خالیه که کلید دادن بهت حتی اگه اشتباه هم اومدی چرا زنگ خونه ایی رو میزنی که انتظار داری خالی باشه؟ میخوای روح خونه بیاد درو برات باز کنه؟

اینا نیان اینجا رو اجاره کنن بعد من هر روز باید فکر کنم این منو با اون وضع بی لباسی دیده یا نهابلهموضوع مطلب : من و خواب هام

 
درباره وبلاگ
queen B

your life dose not get better by chance. its get better by change

موضوعات
نويسندگان
پيوندها
RSS Feed