عنوان نداره

خیلی داغونم! خیلی حس بدیه وقتی یه چیزی خیلی خیلی برات مهمه و براش زمان گذاشتی نه مثل کارای دیگه بلکه از جون و دل و با عشق براش زمان گذاشتی و بعد کسی که قول داده کمکت کنه هیچ کاری نکنه! هیچ کمکی بهت نکنه که هیچ حتی اخلال ایجاد کنه حتی نتیجه همه کارات رو خیلی راحت از بین ببره.

دلم خیلی شکسته دارم های های گریه میکنم و اینو مینویسم چون هیچ کس نمیفهمه چی میگم نمیفهمه توی شرایط روحی الان من این کار برام همچی بود برام انگیزه بود برام انرژی بود.

بعد وقتی خراب میشه بعد وقتی ریده میشه به کارت وقتی هیچ کس درک نمیکنه چه حسی داره...

بعد میگن چرا عصبانی میشی چرا هر حرفی رو میزنی! مگه اونا فهمیدن که این کار برای من یه طناب نجات بود از حال این روزام! وقتی یه سری ادما پشتت رو خالی میکنن آدم هایی که ازشون انتظار نداری آدم هایی که ادعاشون گوش آسمون رو پر میکنه که ما پشتت وایستادیم تو تکیه کن به ما. بعد همین ها حتی حالت رو درک نمیکنن. حتی خیلی راحت میگن قولی ندادیم. خودت بکن چرا از ما میخوای؟

چرا باید فکر کنی اینا جاهای دیگه همین کا رو باهات نمیکنن.

داغونت نمیکنن، پشتت رو خالی نمیکنن، چرا اصلا باید به اینا اعتماد کرد.

من تو زندگیم کم اعتماد میکنم ولی وقتی اعتماد کردم انتظار این چیزها رو ندارم. بعد یه جا مثل امشب کم میارم اشکام قطع نمیشه از همه چیز میبرم

بفهمید آدمهایی که سخت اطمینان میکنن آدمایی که روی قول های شما حساسن اینا تنهان اینا زخم خوردند نگید این که چیزی نیست چرا این قدر زود ناراحت میشی نگید تو رو خدا اینا زخم دارند. اینا چیزای سیاهی دیدن اینا روزای بدی رو گذروندن اگه به شما اعتماد کردن حرف شما براشون مهمه بوده و حالا ازتون ناراحتن به نظر شما ارزش ناراحتی نداشته بدونید برای اونا مهم بوده برای اونا همه چیز بوده برای اونا همه چیز بوده و گرنه نمیشستن های های زار بزند! اینا دلشون اعنماد میخواد اطمینان میخوان تو رو خدا انصاف داشته باشید اینا دیگه تحمل ندارند اینا به اندازه کافی زخم خوردن شما دیگه نزنیدشون...

/ 0 نظر / 33 بازدید