اشتباه کردن بخشی از زندگی ما آدمهاست ولی یکسری از اشتباهات برای همیشه نابود میکنه و از بین میبره نه راه پس داری و نه راه پیش!

زندگیتون از این اشتباه ها خالی باد!

/ 1 نظر / 164 بازدید
بنفش

ایشالله همینطور باشه