یه حسی کمه

یه حسی مثل حس خوشحالی

مثل زندگی

این روزها که میگذرند شادم که میگذرند.

هیچ اتفاق بدی نیافتاده هیچ اتفاق خوبی هم نیفتاده

فقط خسته ام

دلم تنوع میخواد

دلم یه حس شاد میخواد

دلم انگیزه میخواد

خدایا این روزها بهم کمک کن، بهم کمک کن که قوی باشم بتونم تحمل کنم این همه یکنواختی رو.........

/ 0 نظر / 182 بازدید