سپاسگذاری

بر طبق این. دارم فکر میکنم که صبح ها این یک دقیقه را چجوری شکرگزار باشممتفکر

1- به خاطر همسرم شکرگزارم

2- به خاطر خانوادم شکر گزارم

3- به خاطر خانه دلپذیری که دارم از کائنات سپاسگزارم.

4- به خاطر اینکه خدا راهی که خوب بود را پیش روی ما گذاشت برای امرار معاش سپاسگزارم.

5- به خاطر آرامشم سپاسگزارم.

/ 6 نظر / 33 بازدید
مهتاب

امیدوارم هر روز به تعداد گزینه هات اضافه بشه

همین من ساده

سلام بهناز جون. یه سوالی برام پیش اومد ، کائنات دقیقا چیه یا منظورت از کائنات چیه ؟

مهتاب

نمیدونم عزیزم!!!! دوستان دیگه برام نظر گذاشتن! شاید توی اون لحظه که شما خواستی نمیشده.[بغل]

دختران بهشت

حیف از خدا چطور رو ما اینقدر حساب عاشقی کرد واقعا که گم شده مسیر این خونه