برادرانم

چشمانشان از زندگی تهی است.

لبخند بر لبانشان مرده.

برادرانم...

/ 1 نظر / 23 بازدید
فکر دوم

کوچکترین نشانی از خوشحالی و شادمانی توی چهره شون نمیبینی تنها کسی که میخنده، اون مامور دولتی پشت سرشونه که احتمالا بخاطر بازخواست اینها یا دریافت مشتلق اینقدر خوشحاله!!