قبیله هولا هولا

دختره تو مهمونی موقع رقص پاهاش دوبرابر عرض شونش باز کرده( به جان خودم اگه اغراق کنم) بعد باسن مبارک رو به حالت نشسته خم کرده زانو ها رو هم خم کرده یه قوسی به کمر داده بود و دست هاش رو به حالت رپ خوان ها بین دوتا پاش تکون میده و در یک مسیر دایره ایی میرقصید. لازم بگم ما از شدت خنده میخواستیم ولو بشیم حیف تولد خواهرم بود وگرنه....قهقهه

همسر میگفت میزبان بودن رو بیخیال بپیچیم بریم این برای شام یکی از ما رو زنده زنده میخوره...

/ 4 نظر / 43 بازدید
نیلوفر

[خنده] امان از دست جوانهای این دور و زمونه. عجب مهمونی باحالی بوده پس

حباب

[نیشخند] چه خوابه خفنی ها.... راست میگه ثمین نبود خوب تحقیق کن[چشمک]